Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 28.1.2018

27. January 2018

1. Hnutie Modlitby matiek oznamuje, že v sobotu a v nedeľu (27.-28. januára) po večernej svätej omši v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch pokračuje modlitbové trojdnie. Všetci, ktorí sa chcú modliť spolu s matkami sú srdečne pozvaní.

2. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci február. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok od 16:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok od 16:00 h a vo farskom kostole hlavne v utorok (30 januára) od 17:00 h.

3. Birmovancom pripomíname prvopiatkovú spoveď.

4. Sviatok Obetovania Pána pripadá na piatok 2. februára. Posviacka hromničných sviec bude v tento deň vo farskom chráme na svätých omšiach o 7:00 h a o 18:00 h.
V Malých Bedzanoch o 16:30 h a v Tovarníkoch o 17:00 h.

5. Prvoprijímajúce deti si prinesú sviece na posvätenie až v pondelok 5. februára na svätú omšu o 18:00 h.

6. V sobotu (3. februára) je spomienka sv. Blažeja. V tento deň sa pri sv. omši bude udeľovať požehnanie hrdla so sviecami. V Malých Bedzanoch o 7:30*h., v Tovarníkoch o 10:00 h a vo farskom chráme o 9:00 h a o 18:00 h.

7. Farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch pozýva matky na Hromničnú púť matiek v pútnickom chráme v Topoľčanoch, ktorá sa uskutoční v sobotu 3. februára v dopoludňajších hodinách. Podrobnosti sú na plagáte.

8. Farská ofera na budúcu nedeľu (4. februára) bude určená na vykurovanie priestorov kostolov našej farnosti. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00