Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 21.1.2018

20. January 2018

1. V rámci s celoslovenskej prípravy na svetové stretnutie rodín v Dubline, dnes (21. januára) na svätej omši o 10:30 h bude kázeň na určenú tému a nasledujúci piatok (26. januára) bude modlitba rodín na úmysel svetového stretnutia.

2. Tovarníky: Dnes (v nedeľu 21. januára) bude ďakovná svätá omša, s prosbou o Božie požehnanie z príležitosti 25. výročia osamostatnenia obce.

3. Od štvrtku 18. januára do štvrtku 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. K tomuto cieľu nám má poslúžiť súkromná i spoločná modlitba.

4. Farský kostol: V utorok 23. januára bude Eucharistická poklona. Počas poklony sa budeme modliť za jednotu kresťanov.

5. 24. a 25. januára (v stredu a štvrtok) bude v našej farnosti rehoľná vizitácia. Hlavným vizitátorom bude generál rádu paulínov z Čenstochovej, páter Arnold Chrapkowski OSPPE.

6. Tovarníky: Každý posledný týždeň v mesiaci vo štvrtok po svätej omši bude v kostole v Tovarníkoch krátka Eucharistická poklona. Počas poklony sa budeme modliť hlavne za jednotu kresťanov.

7. Malé Bedzany: Každý posledný týždeň v mesiaci v piatok po svätej omši bude v kostole v Malých Bedzanoch krátka Eucharistická poklona. Počas poklony sa budeme modliť za jednotu kresťanov.

8. Hnutie Modlitby matiek oznamuje, že nasledujúci piatok, sobotu a v nedeľu (26.-28. januára) sa po večernej svätej omši v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch uskutoční modlitbové trojdnie. Všetkých, ktorí sa chcú modliť spolu s matkami srdečne pozývame.

9. V piatok 26. januára o 21:00 h pozývame do farského kostola na Apel Jasnohorský. Bude to modlitba za naše rodiny.

10. Farská rada v roku 2018 bude pracovať v doterajšom zložení. Celej Farskej rade za doterajšiu službu: Pán Boh zaplať.

11. Od tohto roka pri našich troch kostoloch bude zvlášť aj Liturgická rada, ktorej cieľom bude bezprostredná príprava pred dôležitejšími aktivitami. Liturgickú radu budú tvoriť pod vedením kňazov farníci, ktorí budú chcieť mať väčšiu účasť na príprave rôznych aktivít.

12. Pomodlíme sa za †Teodora Naňu, †Jána Čachaňa, †Amáliu Sekmanovú a †Annu Zoradovú. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00