Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 14.1.2018

13. January 2018

  1. Vyvrcholenie deviatnika ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka, patróna pavlínskeho rádu je dnes (v nedeľu 14. januára) slávnostnou sv. omšou o 10:30 h, ktorej bude predsedať vdp. Stanislav Lipka, vojenský kaplán z Trenčína. Všetkých vás srdečne pozývame. 
  1. Na sviatok sv. Pavla Prvého Pustovníka, v pondelok 15. januára bude možnosť sa zapísať do Bratstva anjelov strážnych. Noví členovia sa môžu prihlásiť do dnešného dňa (nedele 14. januára). 
  1. Tovarníky: Z príležitosti 25. výročia osamostatnenia obce bude v nedeľu 21. januára ďakovná svätá omša, s prosbou o Božie požehnanie. 
  1. Naša farnosť sa pripája k celoslovenskej príprave na svetové stretnutie rodín v Dubline v auguste tohto roku. Motto stretnutia je „Rozprávajme sa o rodine. Buďme rodinou.“ V každú tretiu nedeľu mesiaca na svätej omši o 10:30 h bude kázeň na určenú tému a nasledujúci piatok bude modlitba rodín na úmysel svetového stretnutia. 
  1. Na Slovensku, pod záštitou Rady pre mládež a univerzity KBS, sa uskutoční Národné stretnutie mládeže P18, ktoré sa bude konať 26.-29. júla 2018 v Prešove. Všetci a zvlášť mladí sú srdečne na toto stretnutie pozvaní. Prihlasovanie na Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove sa začína 18.1.2018 a prvých 24 hodín je výrazná zľava. Bližšie informácie sú na narodnestretnutiemladeze.sk. Od 18.1.2018 je vyhlásená aj VEREJNÁ ZBIERKA na podporu P18. Všetky potrebné informácie nájdete na plagáte pri kostole“. 
  1. Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa zúčastnili koledovania Dobrej noviny, ako aj rodinám, ktoré ich prijali.

Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00