Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 7.1.2018

7. January 2018

1. Dnes (v nedeľu 7. januára) od 14:00 h bude posviacka príbytkov v Topoľčanoch, v Tovarníkoch.

2. Z dôvodu posviacky príbytkov poklona na prvú nedeľu v mesiaci dnes (v nedeľu 7. januára) nebude.

3. Deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka, patróna pavlínskeho rádu pokračuje pred večernou svätou omšou, aj v stredu.  Vyvrcholenie deviatnika bude v nedeľu 14. januára slávnostnou sv. omšou o 10:30 h, ktorej bude predsedať vdp. Stanislav Lipka, vojenský kaplán z Trenčína. Všetkých vás srdečne pozývame.

4. Na sviatok sv. Pavla Prvého Pustovníka, v pondelok 15. januára bude možnosť sa zapísať do Bratstva anjelov strážnych. Noví členovia sa môžu prihlásiť do nedele 14. januára.  

5. Vo štvrtok 11. januára bude v našej farnosti kňazská rekolekcia. O 9:30 h začne Eucharistická poklona a o 10:00 h svätá omša. Všetkých srdečne pozývame.

6. Pripomíname birmovancom, že v piatok 12. januára bude o 17:00 h stretnutie birmovancov. Na 16:30 h v tento deň pozývame animátorov.  

7. V sobotu 13. januára pripadá v našej farnosti Fatimská pobožnosť. O 17:00 h bude Večeradlo a následne deviatnik k sv. Pavlovi a svätá omša. V modlitbách nás bude sprevádzať Ružencové bratstvo a nabudúce (v utorok 13. februára manželia).

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00