Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 24.12.2012

23. December 2017

 1. Dnes (24. decembra), na štedrý deň, okrem nedeľných bohoslužieb, bude slúžená slávnostná svätá omša v Malých Bedzanoch o 22:00 h a vo farskom chráme a v Tovarníkoch o 24:00 h. 
 1. Na slávnosť Narodenia Pána o 15:00 h vo farskom kostole bude jasličková pobožnosť, v ktorej budú účinkovať žiaci z našej cirkevnej školy. Na divadelné predstavenie a spevy kolied všetkých srdečne pozývame. 
 1. Včera (sobotu 23. decembra) skauti z Bošian do nášho farského chrámu doniesli Betlehemské svetlo, ktoré si môžete zažať na štedrovečerné rodinné oslavy. 
 1. Zajtra, na slávnosť Narodenia Pána (25. decembra) sa koná farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme úprimné: „Pán Boh zaplať“. 
 1. Na druhý vianočný sviatok (26. decembra) budú v našej farnosti sväté omše ako v nedeľu a sviatky. 
 1. Na sviatok sv. Štefana (26. decembra) sa od 13:00 h uskutoční v našej farnosti koledovanie Dobrej noviny. Rodiny, ktoré sú ochotné prijať koledníkov, nech sa zahlásia v sakristii. 
 1. V utorok 26. decembra pri sv. omši o 9:00 h v našom farskom chráme bude účinkovať zbor z farnosti Nanebovzatia Panny Márie. 
 1. V piatok 29. decembra sa počas sv. omše o 18:00 h budeme modliť za bratov a sestry z našej farnosti, ktorí zomreli v tomto roku 2017. 
 1. V nedeľu 31. decembra na sviatok Svätej Rodiny počas svätých omší v dopoludňajších hodinách bude obnovenie manželských sľubov a po sv. omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou sa budeme modliť za naše rodiny a tieto jednotlivo príjmu osobitné požehnanie Oltárnou sviatosťou. 
 1. V nedeľu 31. decembra sa bude konať ďakovná pobožnosť na konci roka ako poďakovanie Pánu Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roka. Ten, kto sa pri nej zúčastní spevu „Teba Bože chválime“ môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Ďakovná pobožnosť bude v tento deň v  Malých Bedzanoch po svätej omši o 7:30, v  Tovarníkoch po svätej omši o 9:00 h a vo farskom chráme po dodatočnej svätej omši o 17:00 h. 
 1. V  tento deň  (31. decembra) o  23:30 h  bude  vo  farskom  kostole  vyložená Oltárna sviatosť k verejnej poklone. O polnoci bude udelené všetkým prítomným slávnostné požehnanie. 
 1. V nedeľu 1. januára 2018 na slávnosť Panny Márie Bohorodičky budeme na úvod svätej omše spievať hymnus „Príď, Duchu Svätý tvorivý“ a ten, kto sa ho zúčastní, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. 
 1. Pomodlíme sa za zosnulú †Annu Hortovú.

Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00