Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 17.12.2017

17. December 2017

1. Naša farnosť sa aj tento rok zúčastní celoslovenskej akcie koledovania Dobrej noviny. Nácvik bude dnes (v nedeľu 17. decembra) o 15:00 h na fare.

2. Tento týždeň roráty v našom farskom chráme budú od pondelka do soboty o 7:00 h ráno.

3. Od piatku (15. decembra) začali putovať obrazy Panny Márie s Ježiškom pod srdcom a so sv. Jozefom po rodinách v rámci deviatnika pred Vianocami.

4. Na štedrý deň, 24. decembra, okrem ranných nedeľných bohoslužieb, bude slúžená slávnostná svätá omša v Malých Bedzanoch o 22:00 h a vo farskom chráme a v Tovarníkoch o 24:00 h.

5. Na slávnosť Narodenia Pána o 15:00 h vo farskom kostole bude jasličková pobožnosť, v ktorej budú účinkovať žiaci z našej cirkevnej školy. Na divadelné predstavenie a spevy kolied všetkých srdečne pozývame.

6. Malé Bedzany: Na slávnosť Narodenia Pána o 14:00 h v kostole v Malých Bedzanoch bude jasličková pobožnosť. Na predstavenie a spevy kolied všetkých srdečne pozývame.

7. Malé Bedzany: Z dôvodu predvianočných spovedí v dekanáte sa svätá omša v Malých Bedzanoch presúva z piatku (22. decembra) na pondelok (18. decembra), čiže na deň, v ktorom bude v Malých Bedzanoch vysluhovaná sviatosť zmierenia. (Svätá omša začne po spovedi.)

8. Sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami bude vysluhovaná:
(Malé Bedzany – pondelok 18.12.2017 od 16:00 h)
Tovarníky – štvrtok 21.12.2017 od 16:00 h
farský chrám – sobota 23.12.2017 od 9:00 h do 12:00 h

9. V sobotu 23. decembra o 11:00 h skauti z Bošian do nášho farského chrámu donesú Betlehemské svetlo, ktoré si môžete zažať na štedrovečerné rodinné oslavy.

10. Pomodlíme sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti. Sú to: †Emília Gašparíková, †Milan Sedlár, a †Juraj Pekár.
Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00