Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 10.12.2017

10. December 2017

1. Dnes (v nedeľu 10. decembra), na svätej omši o 10:30 h bude posvätenie medailónu Nepoškvrneného počatia Panny Márie pre prvoprijímajúce deti.

2. Naša farnosť sa aj tento rok zúčastní celoslovenskej akcie koledovanie Dobrej noviny. Nácvik bude dnes (v nedeľu 10. decembra) o 16:00 h na fare.

3. Pripomíname, že od pondelka do piatku o 7:00 h ráno sú v našom farskom chráme roráty, na ktoré pozývame všetkých farníkov a najmä všetky deti.

4. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene vás pozýva na koncert Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša, ktorý sa koná v pondelok (11. decembra o 18:00 h) v Spoločenskom dome v Topoľčanoch.

5. Tento mesiac pripadá trinásteho na stredu (13. decembra). Večeradlo bude o 17:00 h a následne dodatočná svätá omša. Počas tejto pobožnosti nás bude sprevádzať mládež a nabudúce (v sobotu 13. januára 2018) ružencové bratstvo.

6. Vo štvrtok (14. decembra) o 16:00 h v kostole sv. Ladislava a Gorazda sa uskutoční predvianočný koncert detí. Pozývajú vás deti a učitelia.

7. Od piatku (15. decembra) začínajú putovať obrazy Panny Márie s Ježiškom pod srdcom a so sv. Jozefom po rodinách v rámci deviatnika pred Vianocami.

8. Sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami bude vysluhovaná:
Malé Bedzany – pondelok 18.12.2017 od 16:00 h
Tovarníky – štvrtok 21.12.2017 od 16:00 h
farský chrám – sobota 23.12.2017 od 9:00 h do 12:00 h

9. Predvianočná spoveď chorých v celej našej farnosti bude v piatok (15. decembra) od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.

10. Pomodlíme sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti. Sú to: †Juraj Kováčik a †Ida Rybanská.
Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00