Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 3.12.2017

3. December 2017

 1. Dnešná nedeľa (3. decembra) je adventná, preto na začiatku svätej omše je posviacka adventných vencov. 
 2. Dnes (v nedeľu 3. decembra) bude vyložená Oltárna sviatosť od 15:00 h do 17:00 h. 
 1. Dnes (3. decembra) o 15:00 h sa na fare uskutoční stretnutie detí, ktoré sa chcú zúčastniť koledovania Dobrej noviny. 
 1. Dnes (3. decembra) je jesenná zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 
 1. Roráty začínajú v pondelok (4. decembra). Pozývame najmä všetky deti počas celého adventu od pondelka do piatku o 7:00 h ráno. 
 1. V pondelok 4. decembra po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly svätých omší na mesiac január, február a marec 2018. 
 1. V utorok 5. decembra o 16:30 h pozývame deti na stretnutie so sv. Mikulášom vo farskom kostole. Sv. Mikuláš každé dieťa obdaruje malou pozornosťou, tiež rád rozdá aj iné darčeky označené menom, ktoré môžete nechať na fare. 
 1. Na vigíliu slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie, čiže vo štvrtok   decembra, sa po svätej omši o 18:00 h,  pomodlíme Akatist k úcte Bohorodičky. 
 1. V piatok 8. decembra pred rannou svätou omšou o 6:40 h budeme spievať Hodinky k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. 
 1. V piatok 8. decembra na prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie budú sväté omše slúžené:

    farský chrám            7:00 h a  18:00 h

    Tovarníky                 17:00 h

    Malé Bedzany         16:30 h 

 1. V piatok 8. decembra sa uskutoční zbierka na pavlínsky seminár v Krakove. Milodarcom vyslovujeme Pán Boh zaplať. 
 1. V nedeľu 10. decembra, na svätej omši o 10:30 h bude posvätenie medailónu Nepoškvrneného počatia Panny Márie pre prvoprijímajúce deti. 
 1. Pomodlíme sa za zosnulú †Antóniu Sreďanskú.

Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00