Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 5.11.2017

5. November 2017

1. Dnes (5. novembra) je prvá nedeľa v mesiaci november. V našom farskom chráme bude poklona od 15:00 do 17:00 h. Srdečne všetkých pozývame.

2. Tovarníky: V Tovarníkoch začala návšteva Panny Márie fatimskej. Kto má záujem môže sa zapísať v sakristii.

3. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene vás pozýva na organový koncert Mareka Mosnára, ktorý sa koná v utorok 7. novembra o 18.00 h v Kaplnke Kláštora sv. Alžbety.

4. Spoločná modlitba birmovancov a ich animátorov za zosnulých bude v stredu 8. novembra na cintoríne v Tovarníkoch. Odchod od fary o 17:00 h .

5. V našom chráme pokračujeme v modlitbe deviatnika z príležitosti 60. narodenín nášho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka.
V deň narodenín, 9. novembra, pán dekan pozýva všetkých veriacich nášho dekanátu do kostola Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch na tento program:
11.00 h sv. ruženec
slávnostná sv. omša za Božie požehnanie pre nášho biskupa.

6. Speváci chrámového zboru Nanebovzatia Panny Márie by radi medzi seba prijali nových členov. Nácvik piesní je každý týždeň piatok. V prípade záujmu môžete kontaktovať buď každého člena zboru, alebo organistu.

7. Pripomíname, že ten veriaci, ktorý do 8. novembra navštívi cintorín a  pomodlí sa za zosnulých, môže získať pre duše v očistci za obvyklých podmienok úplné odpustky.

8. Dnes (v nedeľu 5. novembra) nakoľko pripadá prvá nedeľa v mesiaci november bude farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Pomodlíme sa za zosnulého †Juraja Skladaného a za všetkých zosnulých z našich rodín. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00