Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 29.10.2017

29. October 2017

 1. Pred sviatkom Všetkých svätých budeme v našej farnosti spovedať:

Tovarníky: v pondelok (30.10.2017) od 16:00 h. Po spovedi bude v Tovarníkoch svätá omša.

Malé Bedzany: v pondelok (30.10.2017) od 16:00 h. Po spovedi bude v Malých Bedzanoch svätá omša.

Topoľčany: hlavne v utorok (31.10.2017) od 17:00 h.

Táto spoveď je zároveň prvopiatková. 

 1. Na sviatok Všetkých svätých, čiže v stredu 1.11.2017 sväté omše v našich kostoloch budú slúžené ako v nedeľu, (čiže farský kostol 9:00 h a 10:30 h., Tovarníky 9:00 h a Malé Bedzany 7:30 h). Svätá omša na vigíliu slávnosti Všetkých svätých bude slúžená vo farskom kostole v utorok 31.10.2017 o 18:00 h. 
 1. Tovarníky: V deň spomienky na všetkých verných zosnulých, vo štvrtok 11.2017, bude svätá omša slúžená o 17:00*h v Dome smútku na cintoríne v Tovarníkoch a po nej dušičková pobožnosť. 
 1. Malé Bedzany: V deň spomienky na všetkých verných zosnulých, vo štvrtok11.2017, bude v Malých Bedzanoch slúžená svätá omša o 17:00*h a po nej dušičková pobožnosť. 
 1. Na sviatok Všetkých svätých (čiže v stredu 1.11.2017), bude dušičková pobožnosť:
  Starý cintorín o 15:30 h,
  Nový cintorín o 17:00 h.
 2. Pripomíname všetkým veriacim, že v deň spomienky na všetkých verných zosnulých možno získať pre duše v očistci za obvyklých podmienok úplné odpustky: návšteva kostola, alebo kaplnky, modlitba Otčenáš, Verím v Boha a tri obvyklé podmienky – sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému. 
 1. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa. Takisto ten veriaci, ktorý v dňoch od 1. do 8. novembra navštívi cintorín a  pomodlí sa za zosnulých, môže získať raz denne odpustky pre duše v očistci. I tu platia spomenuté podmienky. 
 1. SOBOTA: Pripomíname, že v noci z 28. na 29. októbra sa mení čas. O 03. hodine letného času posúvame hodiny na 02. hodinu stredoeurópskeho času. 
 1. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene Vás pozýva na koncert BOGÁCZ TRIO z Bratislavy. Koncert sa koná v utorok 31.10.2017 o 18:00 h v Evanjelickom kostole. 
 1. Z príležitosti stého výročia fatimských zjavení, v našej farnosti od 1.10.2017 putuje socha Panny Márie fatimskej v rodinách, ktoré sa rozhodnú pri nej pomodliť modlitbu svätého ruženca. Táto pobožnosť od 1.11.2017 začína v Tovarníkoch a potom bude pokračovať v Malých Bedzanoch. V Tovarníkoch sa záujemcovia môžu zapísať v sakristii. 
 1. Z príležitosti životného jubilea (60 rokov života) nášho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka vás chceme pozvať k príprave duchovnej kytice pre nášho jubilanta. Pozývame Vás k pripojeniu sa k modlitbám a obetovaniu svojich životných ťažkostí za nášho biskupa. Od 1. novembra chceme vo všetkých farnostiach nášho dekanátu začať deviatnik modlitby sv. ruženca pred sv. omšou  za Božie požehnanie pre jeho službu.  V deň narodenín – 9. novembra –  sa uskutoční kňazská rekolekcia nášho dekanátu. O 11.00 h sa budeme spoločne modliť sv. ruženec a o 11.30 h bude slávnostná sv. omša za nášho biskupa v chráme Nanebovzatia Panny Márie v  Topoľčanoch. Pozývame  vás všetkých k účasti na sv. omši a k spoločnej modlitbe. 
 1. Speváci chrámového zboru Nanebovzatia Panny Márie by radi medzi seba prijali nových členov. Nácvik piesní je každý týždeň piatok. V prípade záujmu môžete kontaktovať buď každého člena zboru, alebo organistu. 
 1. Na budúcu nedeľu 5.11.2017 nakoľko pripadá prvá nedeľa v mesiaci november bude farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 

Pomodlíme sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti: †Jána Marku, †Imricha Hulényiho a † Milana Komu. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú  v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00