Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 23.10.2017

23. October 2017

  1. Pozývame na modlitbu svätého ruženca v tomto mesiaci zasvätenom Panne Márii. Dnes (22.10.2017) vo farskom kostole bude modlitba svätého ruženca o 16:00 h za misie.
  1. Vo štvrtok 26.10.2017 o 21:00 h pozývame do farského kostola na Apel Jasnohorský. Bude to modlitba za naše rodiny. 
  1. Dnes (22.10.2017) nakoľko je misijná nedeľa bude zbierka určená na misie.

Informácie o pútnických zájazdoch

Taliansko, apríl 2019

Poľsko, jún 2019

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 19:00