Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 23.10.2017

23. October 2017

  1. Pozývame na modlitbu svätého ruženca v tomto mesiaci zasvätenom Panne Márii. Dnes (22.10.2017) vo farskom kostole bude modlitba svätého ruženca o 16:00 h za misie.
  1. Vo štvrtok 26.10.2017 o 21:00 h pozývame do farského kostola na Apel Jasnohorský. Bude to modlitba za naše rodiny. 
  1. Dnes (22.10.2017) nakoľko je misijná nedeľa bude zbierka určená na misie.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00