Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 1.10.2017

30. September 2017

  1. Dnes (v nedeľu 1.10.2017) začíname mesiac október, ktorý je zasvätený modlitbe svätého ruženca. V tomto mesiaci z príležitosti stého výročia fatimských zjavení bude putovať socha Panny Márie fatimskej v rodinách, ktoré sa rozhodnú pri nej pomodliť modlitbu svätého ruženca. Výmena sochy sa uskutoční denne pri svätej omši.
  1. Dnes (1.10.2017) je prvá nedeľa v mesiaci september. V našom farskom chráme bude poklona od 15:00 do 17:00 h. O 15:00 h sa pomodlíme Korunku k Božiemu Milosrdenstvu a následne bude modlitba svätého ruženca, tajomstiev svetla. Srdečne všetkých pozývame.
  1. Mesiac október je zasvätený modlitbe svätého ruženca. Ruženec sa modlíme vo farskom chráme o 17:30 h, okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť je po rannej svätej omši, v Tovarníkoch o 17:00 h a v Malých Bedzanoch o 18:00 h.
  1. V pondelok 2.10.2017 sa po svätej omši na fare uskutoční stretnutie Bratstva Anjelov strážnych. Všetkých členov bratstva pozývame.    
  1. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci október. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok 5.10.2017 od 16:00 h a následne bude svätá omša, v Malých Bedzanoch v piatok 6.10.2017 od 16:00 h a vo farskom kostole hlavne v piatok 6.10.2017 od 17:00 h.
  1. Páter Róbert pozýva v piatky na biblické katechézy.
  1. Na sviatok Panny Márie Ružencovej, v sobotu 7.10.2017 Ružencové bratstvo organizuje pútnický zájazd do Šaštína. Odchod autobusu bude o 7:00 h z parkoviska pri Základnej škole sv. Ladislava.
  1. Topoľčany: Farská ofera dnes (v nedeľu 1.10.2017) je určená na uhradenie obnoveného ozvučenia. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  1. Tovarníky: Farská ofera dnes (v nedeľu 1.10.2017) je určená na uhradenie za nové ozvučenie do kostola v Tovarníkoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  1. Malé Bedzany: Farská ofera dnes (v nedeľu 1.10.2017) je určená na obnovu predkoncilového oltára a na ornamenty na pokoncilový oltár a ambónku. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.


Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00