Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy 17.9.2017

17. September 2017

  1. Tovarníky: Dnes v nedeľu (17.09.2017) je v Tovarníkoch hodová slávnosť.10:00 h – slávnostná svätá omša. Hlavný celebrant páter JCLic. Miloš Zárecký OT
  1. V pondelok 18.09.2017 sa v kostole po večernej svätej omši (o 1845) uskutoční stretnutie pre rodičov prvoprijímajúcich detí. 
  1. V utorok 19.09.2017 sa v kostole po večernej svätej omši (o 1845) uskutoční stretnutie pre rodičov birmovancov. 
  1. Tovarníky: Od tohto týždňa, sväté omše v Tovarníkoch budú začínať o 17:00 h. 
  1. Hnutie Modlitby matiek oznamuje, že nasledujúci piatok, sobotu a v nedeľu (22.-24.09.2017) sa po večernej svätej omši v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch uskutoční modlitbové trojdnie. Všetkých, ktorí sa chcú modliť spolu s matkami srdečne pozývame.
  1. V piatok 22.09.2017 sa uskutoční púť birmovancov zo Základnej školy svätého Ladislava do Šaštína. Odchod autobusu o 8:00 h z parkoviska pri základnej škole. 
  1. V sobotu 23.09.2017 počas rannej svätej omše začneme deviatnik k svätým anjelom strážnym, ktorým si chceme obnoviť náš vzťah k nim. V pondelok 2.10.2017 sa po svätej omši na fare uskutoční stretnutie Bratstva Anjelov strážnych. 
  1. Na budúcu nedeľu 24.09.2017 na svätej omši o 7:30 v Malých Bedzanoch a o 9:00 h vo farskom chráme a v Tovarníkoch poďakujeme Pánu Bohu za úrodu. 

Pomodlíme sa za zosnulého  †Viliama Vitku. Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00