Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 10.9.2017

10. September 2017

  1. Dnes v nedeľu 10.09.2017 nás čaká tradičná púť k Panne Márii. V tento deň bude svätá omša v Malých Bedzanoch o 7:30 h, v Tovarníkoch o 9:00 h a v našom farskom kostole o 8:00 h.  O 9:00 h sa uskutoční sprievod – púť od nášho farského kostola k Panne Márii Sedembolestnej. (Svätá omša o 9:00 h a      o 10:30 h vo farskom chráme nebude). 
  1. V stredu 13.09.2017 o 17:00 h bude Večeradlo. Po svätej omši bude sprievod so sochou Panny Márie Fatimskej po najbližších uliciach. V modlitbe večeradla nás budú sprevádzať členovia rodín, ktorých navštevuje socha Nepoškvrnenej Panny Márie a nabudúce (v piatok 10.2017) Ružencové bratstvo. 
  1. Z príležitosti sviatku Povýšenia svätého kríža, vo štvrtok 14.09.2017 bude na Kalvárii o 20:00 h krížová cesta. Všetkých srdečne pozývame.
  1. Odchod autobusu na pútnický zájazd do Šaštína bude piatok 15.09.2017 o 7:00 h z parkoviska pri Základnej škole sv. Ladislava. Po oslavách v Šaštíne pôjdeme na Svaty Kopeček a do Olomouca a starého mesta. Podrobnosti sú na plagáte. 
  1. V pondelok 18.09.2017 sa v kostole po večernej svätej omši (o 1845) uskutoční stretnutie pre rodičov prvoprijímajúcich detí. 
  1. V utorok 19.09.2017 sa v kostole po večernej svätej omši          (o 1845) uskutoční stretnutie pre rodičov birmovancov. 
  1. Tovarníky: Hodová slávnosť v Tovarníkoch bude v nedeľu 17.09.2017. Na oslavy sa spoločne pripravíme trojdním.

Štvrtok 14.09.2017

18:00 h – Svätá omša

20:00 h – Krížová cesta na Kalvárii

Piatok 15.09.2017

10:00 h – Svätá omša

Sobota 16.09.2017

10:00 h – Svätá omša + poklona   

Nedeľa 17.09.2017

10:00 h – Slávnostná svätá omša. Hlavný celebrant páter JCLic. Miloš Zárecký OT 

  1. Pomodlíme sa za zosnulých † Margitu Bielikovú, †Františku Gabrielu Mišutovú a †Vieru Valkovú. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00