Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 3.9.2017

3. September 2017

 1. Dnes (3.09.2017) je prvá nedeľa v mesiaci september. V našom farskom chráme bude poklona od 15:00 do 17:00 h. Srdečne všetkých pozývame.
 1. Riaditeľstvo ZŠ sv. Ladislava oznamuje všetkým žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční v pondelok 4. septembra 2017 o 8:15 h v átriu školy. Svätá omša za účasti detí a učiteľov z príležitosti začiatku školského roka Veni Sancte bude o 9:00 h vo farskom kostole. 
 1. V pondelok (4.09.2017) po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly svätých omší na mesiac október, november a december 2017. 
 1. Od štvrtku 7.09.2017 do soboty 9.09.2017 bude v pútnickom chráme Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch trojdnie pred Topoľčianskou púťou. Program osláv, na ktoré ste pozvaní, je na plagáte na nástenke.  
 1. V nedeľu 10.09.2017 nás čaká tradičná púť k Panne Márii. V tento deň bude svätá omša v Malých Bedzanoch o 7:30 h, v Tovarníkoch o 9:00 h a v našom farskom kostole o 8:00 h. O 9:00 h sa uskutoční sprievod – púť od nášho farského kostola k Panne Márii Sedembolestnej. (Svätá omša o 9:00 h a o 10:30 h vo farskom chráme nebude). 
 1. Topoľčany: Farská ofera dnes (v nedeľu 3.09.2017) je určená na obnovenie ozvučenia. Práce budú zrealizované v druhej časti septembra 2017. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 
 1. Tovarníky: Farská ofera dnes (v nedeľu 3.09.2017) je určená na nové ozvučenie do kostola v Tovarníkoch. Práce budú zrealizované v druhej časti septembra 2017. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 
 1. Malé Bedzany: Farská ofera dnes (v nedeľu 3.09.2017) je určená na obnovu predkoncilového oltára a na ornamenty na pokoncilový oltár a ambónku. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 
 1. Malé Bedzany: Hodová slávnosť v Malých Bedzanoch bude v nedeľu 10.09.2017. Na oslavy sa spoločne pripravíme trojdním.

Štvrtok 7.09.2017

18:00 h – Svätá omša, Poklona

Piatok 8.09.2017

18:00 h – Svätá omša. Pobožnosť Krížovej cesty po najbližších uliciach 

Sobota 9.09.2017

10:00 h – Svätá omša. Mariánsky sprievod po najbližších uliciach. Hlavným celebrantom bude páter provinciál Martin Lehončák OSPPE 

Nedeľa 10.09.2017

7:30 h –Svätá omša. Hlavným celebrantom bude vdp. Michal Majerčík, správca farnosti Kostolná Ves    

 1. V piatok 15.09.2017 naša farnosť organizuje pútnický zájazd do Šaštína. Po oslavách v Šaštíne pôjdeme na Moravu do Olomouca na Svaty Kopeček a do starého mesta. Podrobnosti sú na plagáte. Zapísať sa môžete v sakristii. 
 1. Na sviatok Panny Márie Ružencovej, v sobotu 7.10.2017 Ružencové bratstvo organizuje pútnický zájazd do Šaštína. Zapísať sa môžete v sakristii. 
 1. Tovarníky: Hodová slávnosť v Tovarníkoch bude v nedeľu 17.09.2017. Na oslavy sa spoločne pripravíme trojdním.

Štvrtok 14.09.2017

18:00 h – Svätá omša

20:00 h – Krížová cesta na Kalvárii

Piatok 15.09.2017

10:00 h – Svätá omša

Sobota 16.09.2017

10:00 h – Svätá omša + poklona   

Nedeľa 17.09.2017

10:00 h – Slávnostná svätá omša. Hlavný celebrant páter JCLic. Miloš Zárecký OT

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00