Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 20.8.2017

21. August 2017

  1. nedeľu 27.08.2017 svätá omša v Tovarníkoch bude slúžená výnimočne o 8:00 h.
  1. Z príležitosti 300 rokov od korunovania Jasnohorskej (Čensto-chovskej) ikony pápežskými korunami bude v našom farskom kostole trojdnie 24. – 26.08.2017 (štvrtok, piatok a sobota). Obsahom trojdnia bude hlavne 20 minútová pobožnosť Jasnohorsého apelu. 

V program bude:  

Štvrtok 24.08.2017

20:45 h Prenesenie Jasnohorskej ikony do kostola

21:00 h Apel Jasnohorský 

Piatok 25.08.2017

21:00 h Apel Jasnohorský 

Sobota 26.08.2017

  6:45 h Hodinky

  7:00 h Svätá omša o Panne Márii Čenstochovskej.   

20:30 h Akatist

21:00 h Apel Jasnohorský

21:15 h Prenesenie Jasnohorskej ikony do kaplnky na fare 

  1. Pomodlíme sa za zosnulú †Margitu Rodinovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00