Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  1. Tovarníky: Dnes (v nedeľu 30.07.2017) svätá omša v Tovarníkoch bude slúžená výnimočne o 8:00 h.
  1. K prvému piatku v mesiaci august, budeme spovedať vo farskom kostole hlavne v utorok 1.08.2017 od 17:00 h,. v Tovarníkoch vo štvrtok 3.08.2017 od 18:00 h a v Malých Bedzanoch v piatok 4.08.2017 od 16:00 h.
  1. Topoľčany: Farská ofera na budúcu nedeľu 6.08.2017, nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci august, bude určená na ventiláciu a obnovu ozvučenia farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  1. Tovarníky: Farská ofera na budúcu nedeľu 6.08.2017, nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci august, bude určená na nové ozvučenie do kostola v Tovarníkoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  1. Malé Bedzany: V minulom týždni boli zrealizované dve plánované aktivity v našom kostole v Malých Bedzanoch. Bol namaľovaný obraz Narodenia Panny Márie, ktorý bude umiestnený nad presbytérium a posvätený počas hodových osláv. Do sakristia boli zakúpené skrine vyrobené z bukového dreva (nie z drevotriesky).

Farská ofera na budúcu nedeľu 6.08.2017, nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci august, bude určená na ornamenty na oltár a ambónku a na obnovu predkoncilového oltára. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

  1. Pomodlíme sa za †Jozef Križmu.

Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.


Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00