Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  1. Vo štvrtok 27.07.2017 pripadá slávnosť svätého Gorazda patróna farnosti a spolupatróna nášho farského kostola. Z tohto dôvodu na vigíliu slávnosti (v stredu 26.07.2017) bude v našom farskom chráme nasledujúci program:

21:00 h Mariánska pobožnosť

22:00 h Cesta svetla

23:00 h Poklona pred Oltárnou sviatosťou

24:00 h Svätá omša

  1. Oznamujeme, že v nedeľu 30.07.2017 svätá omša v Tovarníkoch bude slúžená výnimočne o 8:00 h.
  1. Z poslednom období boli vyrobené pamiatky z plexiskla z podsvietením z troch kostolov našej farnosti, z topoľčianskej Kalvárie a Rádu pavlínov. Kto má záujem môže si ich kúpiť v sakristii.
  1. Pomodlíme sa za †Oľgu Turčekovú, †Annu Pušicovú, †Jozefa Žitňanského a †Oľgu Vozníkovú.

Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00