Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


1. Srdečne ďakujeme mládeži z našej farnosti, ktorá pod vedením Tomáša Pargáča obetavo pripravila a zorganizovala detský kresťanský tábor v rekreačnom zariadení Areál zdravia pri Jedľových Kostoľanoch. Tiež ďakujeme všetkým, ktorí toto podujatie sprevádzali modlitbami. Pán Boh zaplať.

2. Odchod autobusu na pútnický zájazd do Poľska bude v pondelok 10.07.2017 o 6:00 h (ráno) z parkoviska pri základnej škole sv. Ladislava.

3. Vo štvrtok 13.07.2017 o 17:00 h bude Večeradlo, v ktorom nás modlitbami budú sprevádzať otcovia a nabudúce mesiac farníci z Malých Bedzian. O 18:00 h bude svätá omša s modlitbou za záchranu počatého nenarodeného dieťaťa. Po jej skončení bude mariánsky sprievod.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00