Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  1. V stredu 5.07.2017 je slávnosť sv. Cyrila a Metoda. Sväté omše s Obnovou zasvätenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v našej farnosti budú:

Malé Bedzany   7:30 h.,

Tovarníky         9:00 h.,

Farský kostol    9:00 h, 10:30 h. 

  1. Biskupstvo v Nitre všetkých pozýva na celoslovenskú púť k sv. Cyrilovi a Metodovi v stredu 5.07.2017 na Svätoplukovom námestí v Nitre. 
  1. Od -12.07.2017 (od pondelka do stredy) z našej farnosti organizujeme pútnický zájazd do Poľska. V programe púte budú: Krivá, Zakopane – Krzeptówki, Zakopane – mesto, Bachledówka, Ludzmierz, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Kraków – Łagiewniki, Kraków – Nowa Huta, Kraków – staré mesto, Čenstochova, Leśnów. Je ešte niekoľko voľných miest. Kto sa chce púte zúčastniť sa môže nahlásiť na fare. Podrobnosti sú na plagáte. 
  1. V nedeľu 9.07.2017 sa uskutoční na Mechovičke púť, svätá omša začína o 10:30 h.
  1. Vo štvrtok 13.07.2017 o 18:00 h bude svätá omša s modlitbou za záchranu počatého nenarodeného dieťaťa.
  1. Ďakujeme všetkým, ktorí upratujú a zdobia farský kostol, filiálne kostoly v Tovarínkoch a Malých Bedzanoch. Pán Boh zaplať.
  1. Topoľčany: Farská ofera dnes (v nedeľu 2.07.2017) v prvú nedeľu mesiaca júla, bude určená na ventiláciu a obnovu ozvučenia farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  1. Tovarníky: Farská ofera dnes (v nedeľu 2.07.2017) v prvú nedeľu v mesiaca júla, bude určená na nové ozvučenie do kostola v Tovarníkoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  1. Malé Bedzany: Farská ofera dnes (v nedeľu 2.07.2017) v prvú nedeľu v mesiaca júla, bude určená na práce spojené s kostolom v Malých Bedzanoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  1. Pomodlíme sa za +Štefana Dolinaya, +Štefana Valku a + Jaromíra Kulu.

Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00