Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


 1. V utorok 27.06.2017 pripadá slávnosť svätého Ladislava, spolupatróna nášho farského kostola. Z tejto príležitosti bude tento program:
  • Na vigíliu slávnosti, v pondelok 26.06.2017 po svätej omši, ktorá začína o 18:00 h bude divadelná hra o udalostiach, ktoré sa vo Fatime odohrali pred 100 rokmi.
  • V utorok 27.06.2017 Eucharistii o 18:00 h bude predsedať vdp. Marián Červený. Po svätej omši pozývame všetkých farníkov z Topoľčian, z Tovarník a Malých Bedzian na guláš na školskom dvore.
 1. Vo štvrtok 29.06.2017 je prikázaný sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla. Sväté omše budú slúžené:

          Farský kostol – vigília (28.06.2017) 18:00 h.

                                      – v deň slávnosti 7:00 h a 18:00 h.

          Malé Bedzany 16:30 h.

          Tovarníky 19:00 h. 

          V tento deň bude zbierka „halier sv. Petra“.

 1. Z dôvodu konania tábora, na prvý piatok v mesiaci júl, budeme spovedať tento týždeň: v Tovarníkoch vo štvrtok 29.06.2017 od 18:00 h, v Malých Bedzanoch vo štvrtok 29.06.2017 od 16:00 h a vo farskom kostole hlavne v piatok 30.06.2017 od 17:00 h.
 1. Od -12.07.2017 (od pondelka do stredy) z našej farnosti organizujeme pútnický zájazd do Poľska. V programe púte budú: Krivá, Zakopane – Krzeptówki, Zakopane – mesto, Bachledówka, Ludzmierz, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Kraków – Łagiewniki, Kraków – Nowa Huta, Kraków – staré mesto, Čenstochova, Leśnów. Je ešte niekoľko voľných miest. Kto sa chce púte zúčastniť sa môže nahlásiť na fare. Podrobnosti sú na plagáte.
 1. Odchod detí do tábora bude v sobotu 1.07.2017 o 14:00 h z parkoviska Základnej školy sv. Ladislava. Prihlásených je okolo 130 účastníkov. Ďakujeme za modlitby na tento úmysel a aj za drobné pozornosti na ceny pre deti.
 2. Topoľčany: Farská ofera na budúcu nedeľu 2.07.2017 nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci júl, bude určená na ventiláciu a obnovu ozvučenia farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 1. Tovarníky: Farská ofera na budúcu nedeľu 2.07.2017 nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci júl, bude určená na nové ozvučenie do kostola v Tovarníkoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 1. Malé Bedzany: Farská ofera na budúcu nedeľu 2.07.2017 nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci júl, bude určená na práce spojené s kostolom v Malých Bedzanoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 1. Počas prázdnin z našich pavlínských rehoľných domov sú organizované dve pešie púte do Čenstochovej. Kto by mal záujem môže sa prihlásiť:

Vranov nad Topľou: 1.-15.08.2017

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Vranov n/T – Sever
Mariánske námestie 1496
093 01 Vranov nad Topľou
 

Za púť je zodpovedný:Kazimír Kogut:+421904 940182 

e-mail: rkfuvvsever@rimkat.sk

Trnava: 12.-26.08.2017

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Božského Srdca

Tulipánová 22

917 02 Trnava 2 – Tulipán

Za púť je zodpovedný:Miroslav Hruška:+421914223286

e-mail: osppemiro@gmail.com

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00