Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  1. Dnes (v nedeľu 18.06.2017) sú oslavy Božieho Tela vo filiálkach. V Malých Bedzanoch po sv. omši   o 7:30 h a v Tovarníkoch po sv. omši o 9:00 h.
  1. V utorok 27.06.2017 pripadá slávnosť svätého Ladislava, spolupatróna nášho farského kostola. Eucharistii o 18:00 h bude predsedať vdp. Marián Červený. Po svätej omší pozývame všetkých farníkov z Topoľčian, z Tovarník a Malých Bedzian na guláš v školskom dvore.
  1. V rámci duchovných cvičení pre učiteľov -12.07.2017 (od pondelka do stredy) z našej farnosti organizujeme pútnický zájazd do Poľska. Je ešte niekoľko voľných miest. Kto sa chce púte zúčastniť môže sa nahlásiť na fare. Podrobnosti sú na plagáte.

Pomodlíme sa za zosnulých: +Mareka Barányiho a + Jána Čanigu. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00