Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)

  1. Dnes (v nedeľu 4.06.2017) je slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Veriaci, ktorí sa zúčastnia verejného spevu, alebo recitovania hymnu Veni Creator (Príď Duchu Svätý) počas svätej omše, môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. 
  1. Dnes (4.06.2017) je prvá nedeľa v mesiaci jún. V našom farskom chráme bude poklona od 15:00 do 17:00 h. Srdečne všetkých pozývame. 
  1. Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. V našej farnosti sa denne modlime Litánie k Božskému Srdcu po svätej omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. 
  1. Od 4. do 11. júna 2017 (nedeľa – nedeľa) bude na celom Slovensku prebiehať Týždeň modlitieb mladých za mladých. Naša farnosť sa pripája k tomuto podujatiu najmä vpondelok 5.06.2017 mládežníckou svätou omšou s Eucharistickou adoráciou. 
  1. V utorok 6.06.2017 po svätej omši o 18:00 h budeme zapisovať úmysly na mesiac júl, august a september. 
  1. Odchod autobusu na pútnický zájazd z našej farnosti do Rakúska do Mariazell bude v sobotu 10.06.2017 o 5:00 h (ráno) pri Základnej škole sv. Ladislava. 
  1. V pondelok 12.06.2017 o 19:00 h pozývame do farského kostola nových birmovancov na zápis. Prihlásiť sa môžu žiaci budúcich ôsmych a deviatych tried. 
  1. Farský kostol: Farská ofera dnes (v nedeľu 4.06.2017) je určená na ventiláciu a obnovu ozvučenia farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 
  1. Tovarníky: Farská ofera dnes (v nedeľu 4.06.2017) je určená na nové ozvučenie do kostola v Tovarníkoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 
  1. Malé Bedzany: Farská ofera dnes (v nedeľu 4.06.2017) je určená na práce spojené s kostolom v Malých Bedzanoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 

Pomodlíme sa za zosnulú: †Zitu Ondruškovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 19:00

 

Sviatosť zmierenia

Farský kostol

Vždy pol hodinu pred svätou omšou

V prvý piatok v mesiaci 1 hodinu pred svätou omšou

V tretiu nedeľu adventu a piatu pôstnu nedeľu od 14:00 do 17:30

 

Malé Bedzany

V prvý piatok v mesiaci od 16:00

V sobotu pred treťou nedeľou adventu a piatou pôstnou nedeľou o 16:00

 

Tovarníky

Vo štvrtok pred prvým piatkom v mesiaci od 18:00

V stredu pred treťou nedeľou adventu o 16:00

V stredu pred piatou pôstnou nedeľou o 16:00