Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


1. Dnes (v nedeľu 28.05.2017) májová pobožnosť bude o 17:00 h pri kaplnke Panny Márie Bolestnej, na ulici Václavskej (medzi Svätoplukovou a Mojmírovou). Všetkých srdečne pozývame.

2. V stredu 31.05.2017 májová pobožnosť bude mimo farnosti, a to v Nadlickej farnosti na Mechovičke pri Rajčanoch, kde sa nachádza kaplnka Sedembolestnej Panny Márie. Májová pobožnosť začne o 18:00 h a následne bude svätá omša. Dopraviť sa treba samostatne.

3. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari vás pozýva na Záverečný koncert 23. ročníka Topoľčianskej hudobnej jari. Účinkuje komorný súbor Amsamble musica per voi (Bratislava) v zložení spev, gitara, romantická gitara, lutna, klavír. Koncert sa koná v stredu 31. mája o 18:00 h. v evanjelickom kostole. Na programe sú diela od renesancie po súčasnosť.

4. Na budúcu nedeľu (4.06.2017) pripadá slávnosť Zoslanie Ducha Svätého. Na tuto slávnosť sa pripravujeme deviatnikom. Z tejto príležitosti, bude na vigíliu slávnosti, v sobotu 3.06.2017 o 20:00 h svätá omša s rozšírenou bohoslužbou slova. Všetkých srdečne pozývame.

5. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci jún. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok 1.06.2017 od 18:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok 2.06.2017 od 16:00 h a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h.

6. Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu. V našej farnosti sa od štvrtku 1.06.2017 denne budeme modliť Litánie k Božskému Srdcu po svätej omši pred vyloženou Oltárnou sviatosťou.

7. Farský kostol: Farská ofera na budúcu nedeľu 4.06.2017, bude určená na ventiláciu a obnovu ozvučenia farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

8. Tovarníky: Farská ofera na budúcu nedeľu 4.06.2017, bude určená na nové ozvučenie do kostola v Tovarníkoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

9. Malé Bedzany: Farská ofera na budúcu nedeľu 4.06.2017, bude určená na práce spojené s kostolom v Malých Bedzanoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00