Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  1. Dnes (v nedeľu 21.05.2017) na Eucharistii o 10:30 h bude I. sväté prijímanie. 
  1. Týždeň po I. svätom prijímaní sa volá Bielym týždňom. Prvoprijímajúce deti pozývame v tomto týždni každý deň na svätú omšu. 
  1. Topoľčany: Loretánske litánie sa modlíme 10 minút pred večernou svätou omšou okrem stredy a soboty, kedy sa túto pobožnosť modlíme pred rannou svätou omšou. 
  1. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari vás pozýva na Spevácky koncert, na ktorom účinkujú Jaroslav Dvorský a Jakub Pustina – tenor za klavírneho sprievodu Marty Vaškovej. Koncert sa koná v pondelok 22. mája 2017 o 18:00 h v Spoločenskom dome. 
  1. Tento týždeň na štvrtok 25.05.2017 pripadá prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Eucharistia z vigílie bude slávená vo farskom chráme v stredu (24.05.2017) o 18:00 h.

V deň slávnosti, vo štvrtok (25.05.2017) sväté omše budú slúžené:

farský chrám: o 7:00 h a o 18:00 h.,

Malé Bedzany o 16:30 h.,

Tovarníky o 19:00 h. 

  1. Na budúcu nedeľu (05.2017) májová pobožnosť bude o 17:00 h pri kaplnke Panny Márie Bolestnej, na ulici Václavskej (medzi Svätoplukovou a Mojmírovou). Všetkých srdečne pozývame. 

Pomodlíme sa za zosnulú: †Oľgu Buchtovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva  v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00