Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  1. Hodová slávnosť v našej farnosti je dnes (v nedeľu 14.05.2017). Slávnostná sv. omša, ktorú bude slúžiť páter Vladislav Bednár OT bude o 10:30 h. 
  1. Topoľčany: Loretánske Litánie sa modlíme 10 minút pred večernou svätou omšou okrem stredy a soboty, kedy sa túto pobožnosť modlíme pred rannou svätou omšou. 
  1. V pondelok 15.05.2017 začíname s nácvikom detí na I. sväté prijímanie, podľa ročného programu. Prvé stretnutie sa začne v pondelok 15.05.2017 o 16:30 h. Pozývame aj rodičov prvoprijímajúcich detí. 
  1. Modlitba svätého ruženca vo farskom chráme v pondelok (15.05.2017), a piatok (19.05.2017), z dôvodu nácviku detí, bude súkromná. 
  1. Spoveď pre deti k I. svätému prijímaniu a ich rodiny bude v sobotu 20.05.2017 od 9:00 h. 
  1. Na budúcu nedeľu 21.05.2017 na Eucharistii o 10:30 h bude I. sväté prijímanie. Prosíme veriacich, ktorí nemajú účasť na tejto slávnosti, aby sa zúčastnili svätej omše o 9:00 h alebo v sobotu o 18:00 h. 
  1. V stredu 17.05.2017 májová pobožnosť bude mimo farnosti, a to v Jacoveckej farnosti v Nových Mlynoch za Tesárskou priehradou, kde sa nachádza kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Májová pobožnosť začne o 18:00 h a následne bude svätá omša. Dopraviť sa treba samostatne. 
  1. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari vás pozýva na Verejný koncert SKDK, ktorý sa koná v stredu 17. mája o 18:00 h v Dome kultúry. Bude to autorský balet Štyri ročné obdobia. 
  1. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, ako zriaďovateľ školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym biskupom vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Lukáša, Stumerova 20, Topoľčany. Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky sú zapísané na plagáte a na internetovej stránke školy.    
  1. Pútnický zájazd do Rakúska do Mariazell sa uskutoční v sobotu 10.06.2017. Kto sa chce púte zúčastniť môže sa nahlásiť v sakristii. 

Pomodlíme sa za zosnulých: †Milan Hippik a †Vladimír Schneidgen. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú  v pokoji. Amen

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00