Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


  1. V pondelok 8.05.2017 je štátny sviatok, preto svätá omša bude slúžená o 9:00 h (večerná nebude). 
  1. Farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch vás pozýva na komorný koncert Luciána Bezáka „Chvíle s Carlom Carrettom“, ktorý sa uskutoční v utorok 9.05.2017 o 19:30 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch. Dielo je inšpirované meditáciami talianskeho duchovného spisovateľa Carla Carretta.  
  1. Eucharistická poklona na prvú nedeľu v mesiaci, z dôvodu konania pútnického zájazdu nebude. 
  1. Na budúcu nedeľu v našej farnosti budú hody, na ktoré sa pripravíme týmto programom:

         Štvrtok 11.05.2017

         17:30 h – poklona pred Oltárnou sviatosťou a májová pobožnosť

         18:00 h – Svätá omša

         Piatok 12.05.2017

         18:00 h – Svätá omša

         20:00 h – Pobožnosť Krížovej cesty na Kalvárii

         Sobota 13.05.2017

         6:45 h – Malé hodinky

         7:00 h – Svätá omša

         17:00 h – Večeradlo

         18:00 h – Svätá omša, sprievod 

         Nedeľa 14.05.2017

         9:00 h – Svätá omša

         10:30 h –Slávnostná svätá omša,celebrant p.Vladislav Bednár OT 

  1. Dnes (7.05.2017) je nedeľa Dobrého pastiera, preto ako po minulé roky je zbierka na diecézny seminár v Nitre. 
  1. Pomodlíme sa za zosnulých: †Annu Michútovú, †Juraja Doboša, †Helenu Katzbundovú a †Máriu Šimrákovú. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00