Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 30.4.2017

29. April 2017

 

  1. Farnosť Jacovce vás pozýva na komorný koncert Luciána Bezáka „Chvíle s Carlom Carrettom“, ktorý sa uskutoční dnes v nedeľu 30.04.2017 o 15:00 h v Kostole Božieho milosrdenstva v Jacovciach. Dielo je inšpirované meditáciami talianskeho duchovného spisovateľa Carla Carretta. 
  1. Zajtra (1.05.2017) začíname mesiac zasvätený Panne Márii. Loretánske Litánie sa budeme modliť 10 min. pred večernou svätou omšou, okrem stredy a soboty, kedy táto pobožnosť bude pred rannou svätou omšou. 
  1. Malé Bedzany: Z dôvodu opráv kostola, tento týždeň v Malých Bedzanoch májová pobožnosť nebude. 
  1. V pondelok 1.05.2017 je štátny sviatok, preto svätá omša bude slúžená o 9:00 h (večerná nebude). 
  1. V utorok 2.05.2017 na svätej omši o 18:00 h bude duchovná obnova pre rodičov prvoprijímajúcich detí. Po svätej omši bude krátke organizačné stretnutie. 
  1. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci máj. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok 4.05.2017 od 18:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok 5.05.2017 od 16:00 h a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h. 
  1. Pútnický zájazd do Maďarska, do Márianosztra a Budapešti začíname o 9:00 h svätou omšou vo farskom chráme v nedeľu 7.05.2017. V tento deň na púti nie je plánovaná ďalšia svätá omša. 
  1. Budúca nedeľa (7.05.2017) je nedeľa Dobrého pastiera. V tento deň ako po minulé roky bude zbierka na diecézny seminár v Nitre. 
  1. Pomodlíme sa za zosnulých: †Evu Nedelkovú a †Máriu Kmotorkovú. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00