Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 16.4.2017

15. April 2017

Požehnané Veľkonočné sviatky vám z celého srdca prajú otcovia pavlíni!

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa vo farskom a aj vo filiálnych kostoloch postarali o dôstojný priebeh bohoslužieb, kostolníkom, organistom, spevákom, mimoriadnym rozdávateľom svätého prijímania, lektorom, miništrantom a taktiež tým, ktorí upratovali, pripravili dekorácie a zdobili kostoly, ale aj tým, čo pomáhali akýmkoľvek iným spôsobom.

Dnes (v nedeľu 04.2017) o 15:00 h bude pokračovať novéna k Božiemu Milosrdenstvu. Táto novéna na Veľkonočný pondelok bude po svätej omši o 9:00 h a od utorka bude vždy po svätej omši.

04.2017 Veľkonočný pondelok

  •   7:30 h sv. omša – Malé Bedzany
  •   9:00 h sv. omša – Tovarníky
  •   9:00 h sv. omša – Farský kostol

Na budúcu nedeľu (04.2017) bude vo farskom chráme dodatočná svätá omša o 15:00 h na záver novény k Božiemu Milosrdenstvu.

V tento deň (23.04.2017) po svätej omši o 16:00 h vás pozývame na Veľkonočný koncert Speváckeho Zboru sv. Martina z Bojníc. Odznejú diela klasických aj moderných autorov, ako aj príjemné spirituály. Viac informácií nájdete na plagáte alebo na stránke zbor.org. Všetci ste srdečne vítaní.

Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jari Vás pozýva na Otvárací koncert 23. ročníka Topoľčianskej hudobnej jari. Účinkuje Amsamble musica per voi (Bratislava)  v zložení spev, gitara, romantická gitara, lutna, klavír. Koncert sa koná vo štvrtok 20. apríla 2017 o 18:00 h v Evanjelickom kostole. Na programe sú diela od renesancie po súčasnosť.

Pútnický zájazd do Maďaska do Márianosztra a Budapešti sa uskutoční 7.-8.05.2017 (nedeľa a pondelok). Podrobnosti budú po sviatkoch na plagáte.

Dnes (v nedeľu Zmŕtvychvstania Pána 16.04.2017) je farská ofera na pokračovanie prác v jednotlivých kostoloch našej farnosti. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00