Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 9.4.2017

8. April 2017

1. Dnes (9.04.2017) je Kvetná nedeľa. Dnešným dňom vstupujeme do Veľkého týždňa. Program Veľkonočného Trojdnia je na nástenke, na internetovej stránke farnosti a na letáčikoch v zadnej časti kostola (vo filialných kostoloch v sakristii).

2. Dnes (v nedeľu 9.04.2017) bude Krížová cesta o 15:00 h na Kalvárii. Pri jednotlivých zastaveniach nás budú sprevádzať učitelia.

3. Dnes (v nedeľu 9.04.2017) bude dodatočná svätá omša o 18:00 h.

Malé Bedzany: Dnes (v nedeľu 9.04.2017) bude Krížová cesta o 15:00 h.

4. Naša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor, ktorý sa uskutoční v termíne 1.-8.07.2017 (sobota – sobota) v zariadení „Areál zdravia“ pri Jedľových Kostoľanoch. Podrobnosti sú na prihláške (v zadnej časti kostola).

5. Riaditeľstvo ZŠ sv. Ladislava oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1. ročníka bude prebiehať v pracovných dňoch od 3. do 28. apríla 2017 v čase od 8,00 h do 11,00 a od 14.00 do 16,00 h. Do školy sa môžu zapísať deti zo všetkých mestských častí aj okolitých obcí. Pedagógovia sa snažia odovzdať žiakom kvalitné vzdelanie a výchovu ku kresťanským hodnotám. Podľa rebríčka agentúry INEKO sa škola umiestnila na 3. mieste v Nitrianskom kraji. Bližšie informácie o škole aj o zápise nájdete na webovej stránke školy.

6. Spoveď chorých pred Veľkou nocou v našej farnosti bude  v pondelok 10.04.2017 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.

7. Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami bude vysluhovaná vo farskom chráme dnes (v nedeľu 9.04.2017) od 14:00 h do 16:00 a od 16:30 do 17:30 h.

8. Na Zelený štvrtok 13.04.2017 sv. omša na pamiatku Pánovej večere:
17:00 h Malé Bedzany
18:00 h Farský chrám
18:00 h Tovarníky

9. Na Veľký piatok 14.04.2017 bude nasledujúci program:
12:00 h Krížová cesta na Kalvárii,
15:00 h Slávenie utrpenia a smrti Pána – Farský chrám a Tovarníky
17:00 h Malé Bedzany,
17:30 h Lamentácie – Farský chrám,
21:30 h Novéna k Božiemu Milosrdenstvu – Farský chrám,
Po obradoch poklona pri Božom hrobe – Farský chrám do 22.00 h.,
Tovarníky a Malé Bedzany do 20:00 h.
Na veľký piatok je prísny pôst (od 18 do 60 rokov života) a zdržiavanie sa mäsitých pokrmov (od 14 rokov do smrti).

10. Na Bielu sobotu 15.04.2017 bude tento program:
8:00 h Vyloženie Oltárnej sviatosti – Farský chrám, Tovarníky, Malé Bedzany.
8:30 h Ranné chvály – Farský chrám,
12:00 h Posvätné čítanie a Modlitba cez deň – Farský chrám,
14:50 h Posvätenie pokrmov – Farský chrám,
15:00 h Novéna k Božiemu Milosrdenstvu – Farský chrám,
Eucharistická adorácia – Farský chrám,
15:00 h Posvätenie pokrmov – Tovarníky, Malé Bedzany,
17:00 h Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania – Malé Bedzany,
19:30 h Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania – Farský chrám a Tovarníky.

11. 16.04.2017 VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA
7:30 h Slávnostná sv. omša – Malé Bedzany
9:00 h Slávnostná sv. omša – Tovarníky
9:00 h Slávnostná sv. omša – Farský kostol
10:30 h Slávnostná sv. omša – Farský kostol
15:00 h Novéna k Božiemu Milosrdenstvu – Farský kostol

12. 17.04.2017 Veľkonočný pondelok
7:30 h sv. omša – Malé Bedzany
9:00 h sv. omša – Tovarníky
9:00 h sv. omša – Farský kostol

13. V priebehu liturgií posvätného trojdnia nám bude vypomáhať páter Krištof Grzesica z Čenstochovej, ktorý pred rokmi pôsobil vo Vranove nad Topľou.

14. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nám napomáhali počas prác so stropom v kostole s bohoslužbami v škole: pani riaditeľke, pánu školníkovi, žiakom, pánu kostolníkovi a ženám, ktoré pomáhali v príprave bohoslužieb. Taktiež ďakujeme všetkým farníkom za obetavú prípravu kostola k návratu bohoslužieb a za všetky modlitby. Všetkým prejavujeme vrelé: „Pán Boh zaplať“.

15. V nedeľu Zmŕtvychvstania Pána (16.04.2017) bude farská ofera na pokračovanie prác v jednotlivých kostoloch našej farnosti. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“

Pomodlíme sa za +Vitála Bobošíka, +Vladislava Psotu a +Ernestínu Paškrtovú.
Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00