Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 2.4.2017

2. April 2017
 1. Dnes (v nedeľu 2.04.2017) bude Krížová cesta o 15:00 h na Kalvárii. Pri jednotlivých zastaveniach nás budú sprevádzať manželia a na budúcu nedeľu učitelia. 
 1. Malé Bedzany: Dnes (v nedeľu 2.04.2017) bude Krížová cesta o 15:00 h. 
 1. Krížová cesta sa v našom farskom kostole v piatok 7.04.2017 uskutoční po svätej omši, čiže o 18:45 h. V uvažovaniach nás bude sprevádzať mládež. 
 1. Poklona pred Oltárnou sviatosťou bude po svätej omši vo štvrtok namiesto piatku. V piatok páter Róbert pozýva na Biblickú prednášku. 
 1. Po konzultácii s Farskou radou sme sa obrátili na Biskupský úrad v Nitre o ustanovenie dvoch mimoriadnych rozdávateľov svätého prijímania. Na sviatok Zvestovania Pána 25.03.2017 Biskupský úrad schválil týchto dvoch kandidátov: Mgr. Matúša Bajzíka, katechétu a Bc. Tomáša Pargáča, farského ceremoniára. Obidvaja kandidáti budú slávnostne uvedení do tejto funkcie na svätej omši v nedeľu 9.04.2017 o 9:00 h. Pri tejto príležitosti ďakujeme rehoľným sestrám za výpomoc s podávaním svätého prijímania a aj naďalej s nimi rátame pri podávaní svätého prijímania.      
 1. Z dôvodu prác v kostole svätá omša bude ešte niekoľko dní slúžená v priestoroch školy na prízemí. O návrate bohoslužieb do kostola vás budeme informovať. 
 1. Naša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor, ktorý sa uskutoční v termíne 1.-8.07.2017 (sobota – sobota) v zariadení „Areál zdravia“ pri Jedľových Kostoľanoch. Podrobnosti sú na prihláške (v zadnej časti kostola). 
 1. Rodičovské združenie pri Cirkevnej základnej školy svätého Ladislava si Vás dovoľuje osloviť o poskytnutie 2% z dane z príjmu, ktoré môžete poskytnúť na vzdelávanie detí z našej školy. Tlačivá sa nachádzajú na stolíku v zadnej časti farského kostola alebo na riaditeľstve školy. Bližšie informácie sú aj na webovej stránke školy. Všetkým darcom v mene vedenia školy ďakujeme. 
 1. Riaditeľstvo ZŠ sv. Ladislava oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1. ročníka bude prebiehať v pracovných dňoch od 3. do 28. apríla 2017 v čase od 8,00 h do 11,00 a od 14.00 do 16,00 h. Do školy sa môžu zapísať deti zo všetkých mestských častí aj okolitých obcí. Pedagógovia sa snažia odovzdať žiakom kvalitné vzdelanie a výchovu ku kresťanským hodnotám. Podľa rebríčka agentúry INEKO sa škola umiestnila na 3. mieste v Nitrianskom kraji. Bližšie informácie o škole aj o zápise nájdete na webovej stránke školy. 
 1. Spoveď chorých pred Veľkou nocou  v našej farnosti  bude  v pondelok 10.04.2017 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii. 
 1. Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami bude vysluhovaná vo farskom chráme na  budúcu  nedeľu (9.04.2017) od 14:00 h do 17:30 h.
 1. V tento deň (v nedeľu 9.04.2017) bude dodatočná svätá omša o 18:00 h. 
 1. Tovarníky: Sviatosť zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami v Tovarníkoch bude vysluhovaná v stredu 5.04.2017 od 18:00 h a následne bude sv. omša. Tento týždeň Krížová cesta v Tovarníkoch bude v stredu o 18:30 h.

Z dôvodu Veľkonočných spovedí vo farnostiach dekanátu vo štvrtok 6.04.2017 svätá omša v Tovarníkoch nebude. 

Malé Bedzany: Sviatosť  zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami v Malých Bedzanoch bude vysluhovaná v sobotu 8.04.2017 od 16:00 h a následne bude svätá omša.

Tento týždeň Krížová cesta v Malých Bedzanoch bude v sobotu 8.04.2017 o 16:00*h.

Z dôvodu Veľkonočných spovedí vo farnostiach dekanátu v piatok 7.04.2017 svätá omša v Malých Bedzanoch nebude. 

 1. Pomodlíme sa za +Eduarda Šimunu.

Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00