Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 12.3.2017

11. March 2017
  1. Dnes (v nedeľu 12.03.2017) Krížová cesta bude o 15:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie, v Malých Bedzanoch o 15:00 h.
  1. Pobožnosť Krížovej cesty sa tento týždeň budeme modliť v našom farskom kostole v piatok o 17:30 h, v Tovarníkoch vo štvrtok o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h. V modlitbách Krížovej cesty vo farskom chráme nás budú sprevádzať ženy.
  1. V pondelok 13.03.2017 pripadá v našej farnosti Fatimska pobožnosť. O 17:00 h bude Večeradlo a následne svätá omša. V tento deň v modlitbách nás budú sprevádzať Farníci z Tovarník. Na budúce 13.04.2017 pripadá Zelený štvrtok preto Fatimská najbližšia pobožnosť bude až v sobotu 13.05.2017 (v modlitbách nás budú sprevádzať matky).
  1. V pôstnom období poklona pred Oltárnou sviatosťou bude po svätej omši vždy vo štvrtok namiesto piatku. V piatky páter Róbert pozýva na Biblickú prednášku.
  1. Pokračujeme s obnovou stropu nášho farského kostola. Z tohto dôvodu, v čase prác v kostole svätá omša bude slúžená v priestoroch školy na prízemí. O eventuálnych zmenách miesta slúženia svätej omše vás budeme informovať pred bohoslužbou. 
  1. Topoľčany: Farská ofera na budúcu nedeľu 19.03.2017, bude určená na opravy spojené zo stropom farského kostola. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 
  1. Tovarníky: Farská ofera na budúcu nedeľu 19.03.2017, bude určená na nové ozvučenie do kostola v Tovarníkoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 
  1. Malé Bedzany: Farská ofera na budúcu nedeľu 19.03.2017, bude určená na práce spojené s kostolom v Malých Bedzanoch. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 

Pomodlíme sa za +Branislav Kováč. Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00