Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 5.3.2017

5. March 2017

1. Dnes (v nedeľu 5.03.2017) Krížová cesta bude o 15:00 h v kostole Nanebovzatia Panny Márie. Z tohto dôvodu poklona k Oltárnej sviatosti na prvú nedeľu nebude.

2. Pobožnosť Krížovej cesty sa tento týždeň budeme modliť v našom farskom kostole v piatok o 17:30 h, v Tovarníkoch vo štvrtok o 16:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h. V modlitbách Krížovej cesty vo farskom chráme nás budú sprevádzať muži.

3. Topoľčany: V pondelok (6.03.2017) po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly svätých omší na mesiac apríl, máj a jún 2017.

4. V stredu 8.03.2017 budeme pokračovať s výmenou osvetlenia a následne s obnovou stropu nášho farského kostola. Z tohto dôvodu, v čase prác v kostole, od štvrtku 9.03.2017 svätá omša bude slúžená v priestoroch školy na prízemí. O eventuálnych zmenách miesta slúženia svätej omše vás budeme informovať pred bohoslužbou.

5. V pôstnom období poklona pred Oltárnou sviatosťou bude po svätej omši vždy vo štvrtok namiesto piatku. V piatky páter Róbert pozýva na Biblickú prednášku.

6. Dovoľujeme si Vás osloviť o poskytnutie 2% z dane z príjmu, ktoré môžete poskytnúť na vzdelávanie detí z našej Cirkevnej základnej školy svätého Ladislava. Tlačivá sa nachádzajú na stolíku v zadnej časti farského kostola alebo na riaditeľstve školy. Bližšie informácie sú aj na webovej stránke školy. Všetkým darcom v mene vedenia školy ďakujeme.

7. Dnes (v nedeľu 5.03.2017) je zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

8. Pomodlíme sa za +Ľudovíta Zuzulu, + Helenu Babčanovú a +Elemíra Šípoša. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00