Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 26.2.2017

26. February 2017

Tento týždeň (1.03.2017) máme popolcovú stredu. Týmto dňom sa v katolíckej Cirkvi začína pôstne obdobie, ktoré nás má pripraviť na slávenie Veľkej noci.

 • Pred pôstnym obdobím vo farskom chráme bude poklona – trojdnie 26.-28.02.2017, a to: v nedeľu popoludní – od 15:00 h do 17:00 h., v pondelok a v utorok po svätej omši.
 • Popolcová streda je dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu. V tento deň sa nenahradzuje zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia.
 • Na Popolcovú stredu sväté omše v našej farnosti budú: farský kostol      7:00 h a 18:00 h., Malé Bedzany 16:30 h., Tovarníky 19:00 h
 1. Pobožnosť Krížovej cesty sa tento týždeň budeme modliť v našom farskom kostole v piatok o 17:30 h, v Tovarníkoch v piatok o 18:30 h., v Malých Bedzanoch v piatok o 16:00 h. V modlitbách Krížovej cesty vo farskom chráme nás bude sprevádzať Farská rada.
 2. Na budúcu nedeľu (5.03.2017) Krížová cesta bude o 15:00 h na Kalvárii, alebo v kostole Nanebovzatia Panny Márie. Miesto konania pobožnosti upresníme v nedeľu v oznamoch.
 3. Topoľčany: Tento týždeň sviatosť zmierenia budeme vysluhovať z príležitosti prvého piatku v mesiaci marec a aj pred Popolcovou stredou. Vo farskom kostole bude spoveď hlavne v pondelok (27.02.2017) od 17:00 h.
 4. Tovarníky: Tento týždeň sviatosť zmierenia budeme vysluhovať z príležitosti prvého piatku v mesiaci marec a aj pred Popolcovou stredou. V Tovarníkoch bude spoveď v utorok (28.02.2017) od 16:00 h. Po spovedi bude dodatočná svätá omša. Svätá omša v Tovarníkoch bude: v utorok a štvrtok o 17:00 h, v stredu a na prvý piatok o 19:00 h.
 5. Malé Bedzany: Tento týždeň sviatosť zmierenia budeme vysluhovať z príležitosti prvého piatku v mesiaci marec a aj pred Popolcovou stredou. V Malých Bedzanoch bude spoveď v utorok (28.02.2017) od 16:00 h. Po spovedi bude dodatočná svätá omša.
 6. Prvá časť prác spojená s novým osvetlením farského kostola je už urobená. Druhú etapu spojenú s výmenou osvetlenia nášho farského kostola plánujeme po prvej pôstnej nedeli.
 7. Dovoľujeme si Vás osloviť o poskytnutie 2% z dane z príjmu, ktoré môžete poskytnúť na vzdelávanie detí z našej Cirkevnej základnej školy svätého Ladislava. Tlačivá sa nachádzajú na stolíku v zadnej časti farského kostola alebo na riaditeľstve školy. Bližšie informácie sú aj na webovej stránke školy. Všetkým darcom v mene vedenia školy ďakujeme.
 8. Na budúcu nedeľu 5.03.2017 bude zbierka na charitu.

Pomodlíme sa za +Ľudmilu Grácovú, + Annu Jančovičovú.

Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00