Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 19.2.2017

19. February 2017
  1. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do programu Národný týždeň manželstva v našej farnosti: Pán Boh zaplať.
  2. V stredu 22.02.2017 začneme prvú etapu prác spojených s výmenou osvetlenia nášho farského kostola. Z tohto dôvodu, v čase prác v kostole, bude zmena miesta slúženia svätej omše.
  3. Vo štvrtok 23.02.2017 svätá omša bude slúžená o 18:00 h v školskej kaplnke sv. Ladislava. Upozorňujeme najmä starých, že návšteva kaplnky je sťažená vstupom po schodoch na druhé poschodie, ale bude to príležitosť navštíviť školskú kaplnku.
  4. piatok o 18:00 h a v sobotu o 7:00 h a aj o 18:00 h svätá omša bude slúžená v priestoroch školy na prízemí. O eventuálnych zmenách miesta slúženia svätej omše vás budeme informovať pred bohoslužbou.
  5. Z rozhodnutia generálného predstaveného Rádu pavlínov v Čenstochovej, pátra Arnolda Chrapkovského a bratislavského arcibiskupa, Mons. Stanislava Zvolenského a pavlínskej provincie na Slovensku sa počet pavlínskych kláštorov zväčšuje o Šašín, Národnú svätyňu na Slovensku, pôvodné pavlínské pôsobisko. Z tohto dôvodu pavlínska komunita v Topoľčanoch sa od 1.03.2017 zmenší o jedného kňaza. Do Šaštína od nás odchádza kvázi provinciál páter Martin Lehončák.
  • Tovarníky: S pátrom Martinom sa rozlúčime počas svätej omše dnes (v nedeľu 19.02.2017) o 9:00 h.
  • Malé Bedzany: S pátrom Martinom sa rozlúčime počas svätej omše v nedeľu 26.02.2017 o 7:30 h.
  • Farský chrám:  S pátrom Martinom sa rozlúčime počas svätej omše v nedeľu 26.02.2017 o 9:00 h.

         Ďakujeme mu za služby v našej farnosti a prajeme mu Božie                    požehnanie na novom pôsobisku. 

Prvého marca pripadá popolcová streda, čiže začneme pôstne obdobie. Pred pôstnym obdobím vo farskom chráme bude poklona – trojdnie 26.-28.02.2017, a to: v nedeľu popoludní, v pondelok a utorok po svätej omši. 

Pomodlíme sa za +Milana Haluzu. Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00