Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 12.2.2017

11. February 2017
  1. Od 12.-18.02.2017 prebieha Národný týždeň manželstva. Naša farnosť sa pripája k tomuto podujatiu svojím programom. Podrobnosti sú na plagáte.
  2. V pondelok 13.02.2017 pripadá v našej farnosti Fatimská pobožnosť. O17:00 h bude Večeradlo a následne svätá omša. V modlitbách nás budú sprevádzať manželia.
  3. V utorok 14.02.2017 pripadá piate výročie založenia Ružencového bratstva pri farskom chráme. V tento deň bude slúžená svätá omša za jeho členov. Túto príležitosť oslávime najmä vo štvrtok 16.02.2017. Podrobnosti sú na plagáte. 
  4. Z rozhodnutia generálneho predstaveného Rádu pavlínov v Čenstochovej, pátra Arnolda Chrapkovského a bratislavského arcibiskupa, Mons. Stanislava Zvolenského a pavlínskej provincie na Slovensku sa počet pavlínskych kláštorov zväčšuje o Šaštín, Národnú svätyňu na Slovensku, pôvodné pavlínske pôsobisko. Z tohto dôvodu pavlínska komunita v Topoľčanoch sa od 1.03.2017 zmenší o jedného kňaza. Do Šaštína od nás odchádza kvázi provinciál páter Martin Lehončák.

Tovarníky: S pátrom Martinom sa rozlúčime počas svätej omše v nedeľu 19.02.2017 o 9:00 h.

Malé Bedzany: S pátrom Martinom sa rozlúčime počas svätej omše v nedeľu 26.02.2017 o 7:30 h.

Farský chrám:  S pátrom Martinom sa rozlúčime počas svätej omše v nedeľu 26.02.2017 o 9:00 h.

Ďakujeme mu za služby v našej farnosti a prajeme mu Božie požehnanie na novom pôsobisku.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00