Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 5.2.2017

4. February 2017
  1. Vo sobotu (11.02.2017) máme spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej. Je to zároveň svetový deň chorých. Preto v tento deň pri svätej omši o 10:00 h budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých. Každý, kto chce prijať túto sviatosť musí byť v posväcujúcej milosti. Po svätej omši bude Lurdská pobožnosť.
  2. Od 13.-19.02.2017 bude Národný týždeň manželstva. Naša farnosť sa pripája k tomuto podujatiu svojim programom. Podrobnosti budú na plagáte.
  3. Farská ofera dnes v nedeľu 5.02.2017 je určená na vykurovanie priestorov kostolov našej farnosti. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
  4. Pomodlíme sa za +Štefániu Horskú, +Teréziu Horváthovú. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00