Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 29.1.2017

30. January 2017

1. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci február. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok od 16:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok od 16:00 h a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h.

2. Sviatok Obetovania Pána pripadá na štvrtok 2.02.2017. Posviacka hromničných sviec bude v tento deň vo farskom chráme na svätých omšiach o 7:00 h a o 18:00 h.
V Malých Bedzanoch o 16:30 h a v Tovarníkoch o 17:00 h.
Prvoprijímajúce deti si prinesú sviece na svätú omšu o 18:00 h.

3. V piatok (3.02.2017) je spomienka sv. Blažeja. V tento deň sa pri sv. omši bude udeľovať požehnanie hrdla so sviecami. V Malých Bedzanoch o 16:30*h., v Tovarníkoch o 17:00 h a vo farskom chráme o 18:00 h.

4. Farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch pozýva matky na Hromničnú púť matiek v pútnickom chráme v Topoľčanoch, ktorá sa uskutoční v sobotu 4.02.2017 v dopoludňajších hodinách. Podrobnosti sú na plagáte.

5. Farská ofera na budúcu nedeľu 5.02.2017 bude určená na vykurovanie priestorov kostolov našej farnosti. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

6. OHLÁŠKY
Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať:
Farnosť Solčany – Tomáš Krištof a Martina Benzová
Farnosť Štiavnik – Michal Bajcsi a Veronika Červencová

7. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, ako zriaďovateľ školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym biskupom
vyhlasuje
výberového konania na funkciu riaditeľa Gymnázia sv. Vincenta de Paul
výberového konania na funkciu riaditeľa SZŠ sv. Vincenta de Paul
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky sú zapísane na plagáte a na internetovej stránke našej farnosti a obidvoch cirkevných škôl.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00