Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 22.1.2017

24. January 2017

1. Do stredy 25.01.2017 sa koná celoslovenský týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. K tomuto cieľu nám poslúži aj poklona, ktorá bude v utorok 24.01.2017 po svätej omši.

2. V piatok 27.01.2017 po večernej svätej omši bude biblická katechéza. V tento deň vyloženie Oltárnej sviatosti nebude. V budúcnosti plánujeme biblické katechézy každý posledný piatok v mesiaci, na ktoré vás pozýva Páter Róbert.

3. Naša farnosť v spolupráci s mládežou aj tento rok organizuje detský letný kresťanský tábor, ktorý sa uskutoční v termíne od 2.-8.07.2017 (nedeľa – sobota) v zariadení „Areál zdravia“ pri Jedľových Kostoľanoch.

4. Pomodlíme sa za zosnulú: +Júliu Čachaňovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane. A svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00