Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 8.1.2017

9. January 2017

1. Dnes (v nedeľu 8.01.2017) od 14:00 h bude posviacka príbytkov v Topoľčanoch, v Tovarníkoch a v Malých Bedzanoch.

2. Deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka, patróna pavlínskeho rádu pokračuje pred večernou svätou omšou, aj v stredu. Vyvrcholenie deviatnika bude v nedeľu 15.01.2017 slávnostnou sv. omšou o 10:30 h, ktorej bude predsedať p. Vladislav Bednár OT. Všetkých vás srdečne pozývame.

3. Na sviatok sv. Pavla Prvého Pustovníka, v nedeľu 15.01.2017 bude možnosť sa zapísať do Bratstva anjelov strážnych. Noví členovia sa môžu prihlásiť do štvrtku 12.01.2017.

4. Vo štvrtok 12.01.2017 bude v našej farnosti kňazská rekolekcia. O 9:30 h začne Eucharistická poklona a o 10:00 h svätá omša. Všetkých srdečne pozývame.

5. V piatok (13.01.2017) pripadá v našej farnosti Fatimská pobožnosť. O 17:00 h bude Večeradlo a následne deviatnik k sv. Pavlovi a svätá omša. V modlitbách nás bude sprevádzať Ružencové bratstvo a nabudúce (13.02.2017) otcovia.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00