Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 1.1.2017

31. December 2016

russian-theotokos-ikona-d0b8d0bad0bed0bdd0b0-d0b1d0bed0b6d0b8d0b5d0b9-d0bcd0b0d182d0b5d180d0b8-d0b7d0bdd0b0d0bcd0b5d0bdd0b8d0b5_iconreader-wordpress1. Dnes (v nedeľu 1.01.2017) na slávnosť Panny Márie Bohorodičky budeme na úvod svätej omše spievať hymnus „Príď, Duchu Svätý tvorivý“ a ten, kto sa ho zúčastní, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

2. Dnes (v nedeľu 1.01.2017) bude otvorený kostol od 15:00 h do 16:00 h. Bude to príležitosť navštíviť Betlehem v našom chráme.

3. Tí naši farníci, ktorí si v zhode so starobylou tradíciou chcú tento rok po slávnosti Zjavenia Pána do Hromníc nechať požehnať svoje príbytky, nech sa zahlásia v sakristii jednotlivých kostolov našej farnosti. Nahlasovať sa môžu do 8. januára. Posviacka príbytkov bude v Topoľčanoch, v Tovarníkoch a v Malých Bedzanoch v nedeľu 8.01.2017 od 14.00 h.

4. Deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka – patróna pavlínskeho rádu začneme v piatok 6.01.2017. Pobožnosť deviatnika bude cez týždeň pri večernej svätej omši, okrem nedele a slávnosti Zjavenia Pána, kedy táto pobožnosť bude 10 min. pred sv. omšou, ktorá začína o 10:30 h. Vyvrcholenie deviatnika bude v nedeľu 18.01.2017 slávnostnou sv. omšou o 10:30 h., na ktorú všetkých srdečne pozývame.

5. Pomodlíme sa za zosnulých: †Mária Volanská, †Michal Guniš, †Pavol Fačko. Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00