Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 11.10.2010

10. October 2010

1.     Dnes ružencová pobožnosť bude o 17.30 hod.

2.     V mesiaci október pripadá 13-teho na stredu. Fatimský deň sa začne večeradlom o 17:00 hod., potom bude sv. omša a po nej sviečkový sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie ulicami našej farnosti.

Prosím, aby každý na tento sprievod priniesol sviečku.

3.     Vo štvrtok na farskom úrade bude ponaučenie, ktorí sa prihlásili tento školský rok k prijatiu sviatosti birmovania.  

4.     Odchod autobusu do Čenstochovej z parkoviska za Základnou školou sv. Ladislava bude v piatok o 23:50 hod.

5.     Na budúcu nedeľu, nakoľko je to misijná nedeľa, bude zbierka na misie.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00