Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 18.12.2016

17. December 2016
 1. 0001Tento týždeň budú v našom farskom chráme roráty od pondelka do soboty o 7:00 h ráno. Pozývame všetkých farníkov a najmä všetky deti. 
 1. Sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami bude vysluhovaná vo farskom chráme dnes (v nedeľu 18.12.2016) od 14:00 h do 16:00 h od 16:30 h do 17:30 h 
 1. Dnes (v nedeľu 18.12.2016) bude vo farskom chráme dodatočná svätá omša o 18:00 h.    
 1. Predvianočná spoveď chorých v celej našej farnosti bude v pondelok 19.12.2016 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii. 
 1. V utorok 20.12.2016 o 16:00 h v školskej jedálni pozývame rodičov a priateľov našej cirkevnej školy, taktiež všetkých farníkov na stretnutie s umeleckým slovom a hudbou v podaní žiakov ZŠ sv. Ladislava a CZUŠ sv. Lukáša. 
 1. V sobotu 12.2016 bude slúžená slávnostná svätá omša o 24:00 h vo farskom chráme a zároveň v Tovarníkoch a v Malých Bedzanoch. 
 1. Na slávnosť Narodenia Pána a na Druhý vianočný sviatok budú v našej farnosti sväté omše ako v nedeľu a sviatky. 
 1. Taktiež, na slávnosť Narodenia Pána o 15:00 h vo farskom kostole bude jasličková pobožnosť, v ktorej budú účinkovať žiaci z našej cirkevnej školy. Na divadelné predstavenie a spevy kolied všetkých srdečne pozývame. 
 1. Na sviatok sv. Štefana (v pondelok 26.12.2016) sa od 13:00 h uskutoční v našej farnosti koledovanie Dobrej noviny. 
 1. V pondelok 26.12.2016 pri sv. omši o 9:00 h v našom farskom chráme bude účinkovať zbor z farnosti Nanebovzatia Panny Márie. 
 1. Naša farnosť vydala aj tento rok farský kalendár. Môžete si ho zakúpiť v zadnej časti kostola / v sakristii. Výrobná cena kalendára je 2,70 €. 

Na slávnosť Narodenia Pána (25.12.2016) sa bude konať farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme úprimné: „Pán Boh zaplať“.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00