Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 11.12.2016

11. December 2016
 1. sv-rodinaV pondelok 12.12.2016 pozývame na Eucharistickú poklonu, ktorá bude po večernej svätej omši. 
 1. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene vás pozýva na Spevácky koncert „Od opery cez muzikál až po džezový spev“. Účinkujú študenti Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. Koncert bude v pondelok 12. decembra o 18:00 h v Spoločenskom dome. 
 1. Tento mesiac pripadá trinásteho na utorok (13.12.2016). Večeradlo bude o 17:00 h a následne svätá omša. Počas tejto pobožnosti nás budú sprevádzať sestry z Kongregácie Božského Vykupiteľa. 
 1. Pripomíname, že od pondelka do piatku o 7:00 h ráno sú v našom farskom chráme roráty, na ktoré pozývame všetkých farníkov a najmä všetky deti. 
 1. Naša farnosť sa aj tento rok zúčastní celoslovenskej akcie koledovanie Dobrej noviny. 
 1. Od štvrtku 15.12.2016 začínajú putovať obrazy Panny Márie s Ježiškom pod srdcom a so sv. Jozefom po rodinách v rámci deviatnika pred Vianocami. 
 1. Sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami bude vysluhovaná:

Tovarníky        – streda 14.12.2016 od 16:00 h

Malé Bedzany  – sobota 17.12.2016 od 16:00 h

farský chrám   – nedeľa 18.12.2016 od 14:00 h do 16:00 h od 16:30 h do 17:30 h 

 1. Tovarníky: Z dôvodu predvianočných spovedí v dekanáte sa svätá omša v Tovarníkoch presúva zo štvrtku (15.12.2016) na stredu (14.12.2016), čiže na deň, v ktorom bude v Tovarníkoch vysluhovaná sviatosť zmierenia. (Svätá omša začne po spovedi.) 
 1. Malé Bedzany: Z dôvodu predvianočných spovedí v dekanáte sa svätá omša v Malých Bedzanoch presúva z piatku (16.12.2016) na sobotu (17.12.2016), čiže na deň, v ktorom bude v Malých Bedzanoch vysluhovaná sviatosť zmierenia. (Svätá omša začne po spovedi.) 
 1. Na budúcu nedeľu (18.12.2016) bude vo farskom chráme dodatočná svätá omša o 18:00 h.
 2. Predvianočná spoveď chorých v celej našej farnosti bude v pondelok 19.12.2016 od 9:00 h. Mená a adresy chorých môžete nahlásiť v sakristii.

 

 1. Pomodlíme sa za zosnulých: +Jarolín Vojtek, +Jaroslav Galko, +Marta Perecová a +Patrik Klačanský . Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00