Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 4.12.2016

6. December 2016
 • Vo štvrtok 8.12.2016 pred rannou svätou omšou o 6:40 h budeme spievať Hodinky k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie.
 • Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene vás pozýva na Koncert súboru CAMERATA NOVISOLIENSIS z Banskej Bystrice, ktorý bude v pondelok 5.12.2016 o 18:00 h v Spoločenskom dome. Na programe okrem iného sú Štyri ročné obdobia od Antonia Vivaldiho.
 • V pondelok 5.12.2016 o 16:00 h pozývame deti na stretnutie so sv. Mikulášom vo farskom kostole. Sv. Mikuláš každé dieťa obdaruje malou pozornosťou, tiež rád rozdá aj iné darčeky označené menom, ktoré môžete nechať na fare.
 • Počas celého adventu od pondelka do piatku o 7:00 h ráno sú v našom farskom chráme roráty, na ktoré pozývame všetkých farníkov a najmä všetky deti.
 • Dnes (v nedeľu 4.12.2016) bude vyložená Oltárna sviatosť od 15:00 h do 17:00 h.
 • V pondelok 5.12.2016 po večernej svätej omši budeme zapisovať úmysly svätých omší na mesiac január, február a marec 2017.
 • Na vigíliu slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie, čiže v stredu 7.12.2016, bude dodatočná svätá omša o 18:00 h, po nej sa pomodlíme Akatist k úcte Bohorodičky.
 • Vo štvrtok 8.12.2016 na prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie budú sväté omše slúžené:
  • farský chrám              7:00 h a  18:00 h
  • Tovarníky                 17:00 h
  • Malé Bedzany          16:30 h
 • Vo štvrtok 8. decembra sa uskutoční zbierka na pavlínsky seminár v Krakove. Milodarcom vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00