Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 27.11.2016

27. November 2016

 

1. Dnešná nedeľa (27.11.2016) je adventná, preto na začiatku svätej omše je posviacka adventných vencov. 

 

  1. Roráty začínajú v pondelok 28.11.2016. Pozývame najmä všetky deti počas celého adventu od pondelka do piatku o 7:00 h ráno. 
  1. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme v Tovarníkoch vo štvrtok (1.12.2016) od 16:00 h., v Malých Bedzanoch v piatok (2.12.2016) od 16:00 a vo farskom kostole hlavne v piatok od 17:00 h. 
  1. Dnes (v nedeľu 27.11.2016) je jesenná zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00