Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 20.11.2016

21. November 2016

1. Dnes (v nedeľu 20.11.2016) sa bude konať v kostoloch našej farnosti obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

2. Naša farnosť vydala farský kalendár. Môžete si ho zakúpiť pod chorusom. Vo filiálnych kostoloch v sakristii. Výrobná cena kalendára je 2,70 €.

3. Budúca nedeľa (27.11.2016) je I. adventná, preto na začiatku sv. omše bude posviacka adventných vencov.

4. Roráty začínajú v pondelok 28.11.2016. Pozývame najmä všetky deti počas celého adventu od pondelka do piatku o 7:00 h ráno.

5. Na budúcu nedeľu (27.11.2016) bude jesenná zbierka na charitu. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00