Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 13.11.2016

13. November 2016
  1. obrazok2Dnes (v nedeľu 13.11.2016) začne o 15:00 h Večeradlo, v ktorom nás budú sprevádzať Farníci z Topoľčian a nabudúce Sestry z Kongregácie Božského Vykupiteľa. O 16:00 h bude svätá omša, ktorej bude predsedať rodák z Malých Bedzian vdp. Branislav Čaniga. 
  1. Vo štvrtok 17. novembra je štátny sviatok, preto svätá omša vo farskom chráme bude slúžená o 9:00 h a v Tovarníkoch o 10:00 h. Večerná svätá omša nebude. 
  1. Na budúcu nedeľu sa bude konať v kostoloch našej farnosti obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 
  1. Naša farnosť vydala farský kalendár. Môžete si ho zakúpiť pod chorusom. Vo filiálnych kostoloch v sakristii. 
  1. Vincentská rodina srdečne ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí prispeli do celoslovenskej zbierky „Boj proti hladu“.

Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“. 

  1. Pomodlíme sa za zosnulých, ktorí v poslednom čase odišli do večnosti: +Jozef Burík, + Vlasta Prekopová, +Emília Vavríková.

Odpočinutie večné daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú     v pokoji. Amen.

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00