Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 6.11.2016

7. November 2016

1. Dnes (6.11.2016) je prvá nedeľa v mesiaci november. Vyloženie Oltárnej sviatosti bude od 15:00 h do 17:00 h.

2. Festivalový výbor Topoľčianskej hudobnej jesene vás pozýva na Koncert Bratislavského chlapčenského zboru, ktorý sa koná v nedeľu 6. novembra o 19.30 h (po večernej svätej omši) v Kostole Nanebovzatia Panny Márie. Zároveň Vás pozývame na Komorný koncert, ktorý bude v Kaplnke Kláštora sv. Alžbety v utorok 8. novembra o 18.00 hod. Účinkujú umelci z Prahy – Jiřina Dvořáková – organ, Pavel a Lucia Hůloví – husle a Martin Sedlák – violončelo.

3. Základná škola sv. Ladislava srdečne pozýva starých rodičov na školskú sv. omšu, ktorá bude v stredu 9. novembra 2016 o 7:00 h (ráno) vo farskom kostole. Svätá omša sa koná pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Po svätej omši budú odprezentované aktivity žiakov so starými rodičmi. Deti sa tešia na vašu účasť.

4. V nedeľu 13.11.2016 začne o 15:00 h Večeradlo, v ktorom nás budú sprevádzať Sestry z Kongregácie Božského Vykupiteľa. O 16:00 h bude svätá omša, ktorej bude predsedať rodák z Malých Bedzian vdp. Branislav Čaniga.

5. Dnes (v nedeľu 6.11.2016) nakoľko pripadá prvá nedeľa v mesiaci november bude farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.

6. Pomodlíme sa za +Dušana Božika.
Odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

 

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00