Farnosť sv. Gorazda v Topoľčanoch

Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.(Jn 8, 12)


Farské oznamy, 30.10.2016

30. October 2016
  1. vsetkych-svatychNa sviatok Všetkých svätých, čiže v utorok 1.11.2016 sväté omše v našich kostoloch (farský kostol, Tovarníky a Malé Bedzany) budú slúžené ako v nedeľu. Svätá omša z vigílie slávnosti Všetkých svätých bude slúžená vo farskom kostole v pondelok 31.10.2016.
  1. Na sviatok Všetkých svätých (čiže v utorok 1.11.2016), bude dušičková pobožnosť:

Starý cintorín o 15:30 h,

Nový cintorín o 17:00 h. (Pozor zmena!)

  1. Tovarníky: V deň spomienky na všetkých verných zosnulých, vstredu 2.11.2016, bude svätá omša slúžená o 17:00*h v Dome smútku na cintoríne v Tovarníkoch a po nej dušičková pobožnosť. 
  1. Malé Bedzany: V deň spomienky na všetkých verných zosnulých, vstredu 2.11.2016, bude v Malých Bedzanoch slúžená svätá omša o 17:00*h a po nej dušičková pobožnosť.
  1. Malé Bedzany: Od piatku 4.11.2016 v Malých Bedzanoch bude slúžená svätá omša v pracovné dni o 16:30 h.
  1. Pripomíname všetkým veriacim, že v deň spomienky na všetkých verných zosnulých možno získať pre duše v očistci za obvyklých podmienok úplné odpustky: návšteva kostola, alebo kaplnky, modlitba Otčenáš, Verím v Boha a tri obvyklé podmienky – sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému. 
  1. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa. Takisto ten veriaci, ktorý v dňoch od 1. do 8. novembra navštívi cintorín a  pomodlí sa za zosnulých, môže získať raz denne odpustky pre duše v očistci. I tu platia spomenuté podmienky. 
  1. Srdečne vás pozývame na reprízu muzikálu s názvom „Milosrdní ako otec“ v réžii sestričiek vykupiteliek a s hercami – ochotníkmi z nášho mesta. Muzikál nám priblíži podobenstvo o márnotratnom synovi. Predstavenie bude dnes v nedeľu 30.10.2016 o 16:00 h v Kultúrnom dome – čapkárni. Vstupné je dobrovoľné.
  2. Pripomíname, že v noci z 29. na 30. októbra sa mení čas. O 03. hodine letného času posúvame hodiny na 02. hodinu stredoeurópskeho času.
  3. Na budúcu nedeľu 6.11.2016 nakoľko pripadá prvá nedeľa v mesiaci november bude farská ofera. Všetkým milodarcom vyslovujeme „Pán Boh zaplať“

Poriadok sv. omší

Farský kostol

Nedeľa/sviatok d. pr. pokoja 09:00, 10:30 (detská)

Po, Ut, Št, Pi a sviatok v procovný deň 18:00

Streda 07:00 (školská)

Sobota 07:00, 18:00

 

Malé Bedzany

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 07:30

Piatok a sviatok v pracovný deň 16:30

 

Tovarníky

Nedeľa a sviatok v deň prac. pokoja 09:00

Štvrtok a sviatok v pracovný deň 17:00